Filip Michael Štojdl

Plzeňský biskup Církve československé husitské

Nové články

Útržky z Joba
Jb 22, 1-30 „Znamená před Bohem něco muž?“ Tak se ptá jeden z Jobových nejlepších přátel a jeho otázka zní dnes znovu naléhavě. Mužství se vytratilo a bylo nahrazeno něčím jiným. Říká se tomu všelijak. Úspěch, kariéra, síla, kult těla a věčného mládí. Na místo mužství nastoupila iluze a lidé ji... Číst dále...
Faustyna Kowalská: "Ježíši ukřižovaný"
Když celou mou duši bolest ovládne, a obzor se setmí jako noc, a bolestí je srdce zdrcené, Ježíši ukřižovaný, ty jsi má moc. Když se v duši bolem stmívá, napíná síly,bez oddechu zápasí a srdce v hořkém bolu zmírá, Ježíši ukřižovaný, naději mé spásy. Tak ubíhá den za dnem, duše hořkostí se sytí... Číst dále...
Modlitba sv. Ignáce z Loyoly
Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, zachraň mě. Krvi Kristova, napoj mě. Vodo z boku Kristova, obmyj mě. Umučení Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě. Ve svých ranách ukryj mě. Nedopusť, abych se odloučil od tebe. Před zlým nepřítelem ochraň mě. V hodině mé smrti zavolej... Číst dále...
prev
next